×

:

Not a valid Time
Dit is een verplicht veld.

1.Privacy Policy pinoshop.nl

Pinoshop.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Pinoshop.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

2.Pinoshop.nl gebruikt de verzamelde gegevens voor de volgende doeleinden

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@pinoshop.nl.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

3.Pinoshop.nl verkoopt uw gegevens niet

Pinoshop.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

4.Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Pinoshop.nl

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

5.Externe Links

Er kunnen links naar andere websites op de PINO website staan die totaal onafhankelijk opereren van PINO en waar PINO geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter uwer informatie en gemak voor jou. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy policy hebben en we adviseren die goed door te lezen als u een bezoek brengt aan deze websites. PINO is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

6.Intellectueel Eigendom

U hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. De naam en het merk PINO en ook het beeldmateriaal op deze site is beschermd en voor de reproductie of het gebruik van informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.